سرویس ملحفه

تصویر
شناسه
عنوان کالا
امتیاز
مبلغ
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای ژوان
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای فارست
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای شوپن
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای وینتیج
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای لیمان
سرویس ملحفه کیسه ای راسان
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای اکالیپتوس
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای لوییزا آبی نفتی
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای لوییزا سفید
سرویس ملحفه کیسه ای یاسی بنفش
سرویس ملحفه کیسه ای نیوشیپ
سرویس ملحفه کیسه ای رونیسا
سرویس ملحفه کیسه ای زینو کرم
سرویس ملحفه کیسه ای زینو آبی زنگاری
سرویس ملحفه کیسه ای زینو یاسی
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای لودو
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای تیرو
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای پریزم
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای ریرا شیری
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای ریرا طوسی
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای ریرا پیازی
سرویس ملحفه کیسه ای سفید(سفارشی دوزی)
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای گلدن
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای یاراش
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای ژیکال
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای ماهمون آبی
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای ماهمون گلبهی
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای گیسا
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای رامیلا
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای مارلیس
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای دورسین
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای فلوریش
سرویس ملحفه روانداز سفید
سرویس ملحفه روانداز اکتبر زرشکی
کیسه لحاف با رویه بالش برانو
رویه تشک کشدار با رویه بالش سفید
رویه تشک کشدار با رویه بالش مرجانی
رویه تشک کشدار با رویه بالش راسان
کاور لحاف سفید (سفارشی دوزی)
رویه تشک کشدار ساتن خردلی
نمایش40از51محصولات

ملافه یا ملحفه چیست؟

ملحفه یا در زبان عامیانه "ملافه" یک پارچه مستطیل شکل است، که روی تخت پهن می‌شود. ملحفه‌های تخت به صورت کش‌دوزی شده، زیپدار یا به صورت ساده هستند؛ امروزه ملحفه‌ها در ست‌هایی که شامل روانداز ساده، رویه تشک کشدار، رویه بالش هستند، موجودند.منو