روتختی

تصویر
شناسه
عنوان کالا
امتیاز
مبلغ
روتختی با رویه بالش سینتیا
روتختی با رویه بالش گراف طوسی
روتختی ساتن با رویه بالش مارلیس
روتختی ساتن با رویه بالش ماهمون گلبهی
روتختی ساتن با رویه بالشی ماهمون آبی
روتختی ساتن با رویه بالش دورسین
روتختی با رویه بالش ژیکال
روتختی با رویه بالش نل
روتختی ساتن با رویه بالش بورلا
روتختی ساتن با رویه بالش بلیز
روتختی ساتن با رویه بالش گلدن
روتختی با رویه بالش آیریش
روتختی با رویه بالش آزیلا
روتختی با رویه بالش ساندرا بنفش
روتختی ساتن با رویه بالش گیسا
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود

روتختی یک روکش تزئینی برای پوشاندن تخت است. روتختی، سبک‌وزن است و می‌تواند به تنهایی در هوای گرم استفاده شود. همچنین می‌توانید از آن به عنوان پوشش اضافی لحاف در فصول سرد استفاده کنید. جنس روتختی باید از پنبه باشد تا باعث حساسیت نشود، بو نگیرد و به راحتی

منو