روتختی

تصویر
شناسه
عنوان کالا
امتیاز
مبلغ
روتختی ساتن با رویه بالش آژین طوسی
روتختی با رویه بالش ریو آبی کاربنی
روتختی با رویه بالش برانو
روتختی با رویه بالش سوران
روتختی با رویه بالش سینتیا
روتختی ساتن با رویه بالش دورسین
روتختی با رویه بالش ژیکال
روتختی ساتن با رویه بالش گلدن
روتختی با رویه بالش آیریش
روتختی با رویه بالش ساندرا بنفش
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود

روتختی یک روکش تزئینی برای پوشاندن تخت است. روتختی، سبک‌وزن است و می‌تواند به تنهایی در هوای گرم استفاده شود. همچنین می‌توانید از آن به عنوان پوشش اضافی لحاف در فصول سرد استفاده کنید. جنس روتختی باید از پنبه باشد تا باعث حساسیت نشود، بو نگیرد و به راحتی

منو