صفحه اصلی

رسالت اجتماعی ما در گروه صنعتی لایکو : ضمن احترام و حفظ محیط زیست ، در مصرف آب و برق و گاز و منابع انرژی نهایت صرفه جویی را بنمایم .


                
                 

                                                                                                                                  توضیحات بیشتر     
                                                               

سرویس لحاف و ملحفه
سرویس نوزاد، بچگانه، نوجوان
بالش
تشک فنری و الیاف
پارچه
حوله
محصولات آشپزخانه
ويژه هتل و بيمارستان
گروه پرك ناز