درباره ما

درباره ما

از دریچه نگاه پدر و خالق لایکو :
از مراغه آمده بودم مثل خیلی های دیگر که درحین و پس از اصلاحات ارضی و انقلاب سفید شاه به سمت شهرهای بزرگ آمدند. آمدم که ادامه تحصیل بدهم و برای خوم کسی بشوم, به دانشگاه رفتم و اقتصاد خواندم, آن روزها در ابتدای دهه ی چهل شمسی اقتصاد خواندن شبیه این بود که امروز بگویی درناسا درس میخوانم و در رشته فضانوردی!
اقتصاد رشته ای بود مدرن و تازه و هنوز کسی آن را جدی نمی گرفت, آخر در آن تاریخ مورد نظر فقط 35% مردم سواد داشتند و باقی در حد مکتب خانه و به قول قدیمی ترها اکابر.
بگذریم؛
خلاصه ی کلام آنکه در حین تحصیل کارهای مختلفی کردم از تدریس و حساب کتاب شرکتها تا استخدام در برق تهران در آن سالها...
البته دیری نپائید متوجه شدم من کارمند نیستم و بهترست برای خودم کاری کنم.
در سفر خاطره انگیزی به زادگاهم مراغه دوستی پیشنهاد راه اندازی خط تولید حرفه ای برای لحاف و کالای خواب را داد، آنجا بود که پس از این پیشنهاد به این فکر افتادم که راستی چرا ما در ایران چنین خط تولید حرفه ای و ویژه ای برای کالای خواب نداریم ؟!
از آنجا بود که تصمیم جدی گرفتم تا این صنعت را وارد ایران کنم.
سفرهای بسیار رفتم، تحقیقات فراوان نمودم، به تعداد بی نهایت جلسه گذاشتم تا سرانجام در اوایل دهه ی پنجاه شمسی توانستم بنیان کار را برزمین گذاشته و آرام آرام تولد این کودک آن سالها و انسان میانسال امروز را پایه گذاری کنم.
امروز که در آستانه هشتاد سالگی به گذشته نگاه می کنم می بینم ارزشش را داشته، مردم صلح طلب و ارزشمند من در بحبوحه های سخت تاریخ معاصر ما که کم هم نبودند همواره یاور و پشتیبان لایکو بوده اند، من همیشه اعتقاد داشتم و دارم که مردم همه چیز را می فهمند پس باید درست بود و درست کار کرد آنگاه نتیجه خودش درست خواهد بود.