6 نکته مهم هنگام خرید تشک فنری

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
1-ابعاد تخت را به دقت اندازه گرفته و ارتفاعی را که برای قرارگیری تشک روی تخت در نظر دارید مشخص کنید.

2-اگر زوج هستید، بهتر است که تشک با فنر بندی پاکتی را انتخاب کنید.

3-اگر کمردرد داریداز تشک با فنربندی متصل استفاده کنید.

4-افراد با وزن بالا ترجیحاً از تشک با لایه‌های اسفنج زیاد استفاده کنند.

5-فراموش نکنید که تشک دارای دریچه تهویه هوا باشد تا هوای درون تشک دائماً تعویض شود و از رشد باکتریها جلوگیری شود.هنگام خرید، ضمانت نامه تشک را از فروشنده دریافت کنید.