laico Center

laico Center
مجتمع تجاری، اداری، فرهنگی، تفریحی لایکوسنتر با زیربنای 15203 مترمربع در 6 طبقه به مساحت هر طبقه 2000 تا 4000 متر و با ظرفیت پارکینگ 130 دستگاه خودرو (4000 متر) در حال احداث می باشد و در شش ماهه اول سال 1399 افتتاح میگردد. آدرس: مازندران، بعد از نمک آبرود، کلارآباد، جنب فروشگاه لایکو