نمایندگی کردان


 نشانی: کردان، بلوار شهدای کردان، بعد از خیابان بهارک
 نام صاحب نمایندگی: آقای مکی
 تلفن: 9-44332008-026
 موبایل: 09121908309
آقای مکی