نمایندگی شاهرود


 نشانی: شاهرود، خیابان شهید مدنی (نادر)، نبش کوچه 4، پلاک 82، فروشگاه لایکو
 نام صاحب نمایندگی: آقای عبدالهی
 تلفن: 32373666-023
آقای عبدالهی