نمایندگی سمنان


 نشانی: سمنان، شهرک گلستان، بالاتراز میدان امام علی بلوار بهارستان، سه راه حامد‏
 نام صاحب نمایندگی: آقای تیموری
 تلفن: 33468069-023
آقای تیموری