نمایندگی ستارخان 2


 نشانی: ستارخان، بازار سنتی ستارخان (زیر پل یادگار)، فاز یک، پلاک1/266
 نام صاحب نمایندگی: آقای جعفری
 تلفن: 44237568
آقای جعفری