نمایندگی بلوار ابوذر


 نشانی: بلوار ابوذر، پایینتر از پل پنجم نرسیده به خیابان حبیب، جنب شرکت بوتان، پلاک 356
 نام صاحب نمایندگی: آقای شفیعی
 تلفن: 33645514
آقای شفیعی