نمایندگی رسالت


 نشانی: شرق به غرب اتوبان رسالت، بعد از اتوبان صیاد شیرازی، ایستگاه کاج، پلاک 1255
 نام صاحب نمایندگی: آقای نورافزا
 تلفن: 22861060
آقای نورافزا