شعبه میرداماد


 نشانی: بلوار میرداماد، بین خیابان رازان شمالی و نساء، پلاک 107
 تلفن: 22252893