نمایندگی ارومیه 2


 نشانی: ارومیه، خیابان بعثت 2، نرسیده به فلکه بازارباشی، پلاک 269
 نام صاحب نمایندگی: آقای ظهرابی
 تلفن: 32226453-044
آقای ظهرابی