شعبه ستاره باران


 نشانی: تبریز، میدان جهاد (نصف راه)، مجتمع ستاره باران، طبقه اول
 تلفن: 34423294-041