شعبه سیتی سنتر


 نشانی: اصفهان، اتوبان شهید وحید دستجردی، مجتمع تجاری سیتی سنتر، طبقه اول، پلاک A138
 تلفن: 36550437-031