نمایندگی کیش


 نشانی: کیش، خیابان صدف، ساختمان پادنا، پلاک 29CG
 نام صاحب نمایندگی: خانم حسینی
 تلفن: 44425099-076
 موبایل: 09126199804

نمایندگی بندرعباس 2


 نشانی: بندرعباس، بلوار رسالت شمالی، بین چهارراه پردیس و چهارراه گفتگو، خیابان تمدنها، فروشگاه لایکو
 نام صاحب نمایندگی: آقای رحیمی
 تلفن: 33756096-076

نمایندگی بندرعباس 1


 نشانی: بندرعباس، بلوار امام خمینی، چهارراه مطهری
 نام صاحب نمایندگی: آقای رحیمی
 تلفن: 33344062-076