نمایندگی ساوه


 نشانی: ساوه، خیابان استقلال، روبروی ورزشگاه تختی، بین استقلال 10 و 12، فروشگاه لایکو
 نام صاحب نمایندگی: خانم کریمی
 تلفن: 42221370-086
 موبایل: 09127557487