شعبه ساری


 نشانی: ساری، خیابان پیام نور، بعد از کوچه گلبرگ
 تلفن: 33202942-011

شعبه کلارآباد


 نشانی: چالوس، بعد از نمک آبرود، جنب رستوران آبادگران
 تلفن: 54603104-011

شعبه رویان (علمده)


 نشانی: رویان، شمال شرقی میدان الغدیر، مجتمع تجاری رویان
 تلفن: 6-44546284-011

شعبه تنکابن


 نشانی: تنکابن، خیابان شیخ فضل اله نوری

شعبه رامسر


 نشانی: رامسر، ابتدای جاده تنکابن، روبروی فرودگاه
 تلفن: 55215500-011

نمایندگی کلاردشت


 نشانی: کلاردشت، میدان حسن کیف، ابتدای جاده عباس آباد، فروشگاه لایکو
 نام صاحب نمایندگی: آقای شفیعی
 تلفن: 52633081-011

نمایندگی نکا


 نشانی: نکا، خیابان انقلاب، جنب پاساژ انقلاب، فروشگاه جهیزیه
 نام صاحب نمایندگی: آقای فیروزی
 تلفن: 34723041-011

نمایندگی بابلسر


 نشانی: بابلسر، خیابان شهید رجایی، روبروی بازار ماهی فروشان
 نام صاحب نمایندگی: آقای کرباسی
 تلفن: 35333209-011

نمایندگی بابل


 نشانی: بابل، خیابان فرهنگ، روبروی مدرسه فریده میری، ساختمان ملک نژاد
 نام صاحب نمایندگی: آقای ملک نژاد
 تلفن: 32198020-011