نمایندگی کرمان


 نشانی: کرمان، خیابان جهاد، بین کوچه 10 و 12، ساختمان لایکو
 نام صاحب نمایندگی: آقای امین عسگرزاده
 تلفن: 32469668-034

نمایندگی کرمان


 نشانی: کرمان، ابتدای خیابان اقبال، سمت چپ، جنب نمایشگاه خودرو، تشک لایکو
 نام صاحب نمایندگی: آقای علی عسگرزاده
 تلفن: 0343-2458144

نمایندگی کرمان


 نشانی: کرمان، خیابان شهید نامجو (اقبال)، بعد از کوچه 5، سمت راست
 نام صاحب نمایندگی: آقای علی عسگرزاده
 تلفن: 32478678-034

نمایندگی کرمان


 نشانی: کرمان، خیابان بهمنیار، ابتدای خیابان زهره کرمانی، فروشگاه لایکو
 نام صاحب نمایندگی: آقای علی عسگرزاده
 تلفن: 0343-2478678

نمایندگی کرمان


 نشانی: کرمان،بلوار فردوسی، بین کوچه 5 و 7، روبروی تکیه عباسعلی
 نام صاحب نمایندگی: آقای مازاریان
 تلفن: 32260289-034

نمایندگی سیرجان


 نشانی: سیرجان، خیابان شهیدنصیری، روبروی بانک گردشگری
 نام صاحب نمایندگی: آقای خواجگان
 تلفن: 42203250-034

نمایندگی رفسنجان


 نشانی: رفسنجان، خیابان امیرکبیر 27
 نام صاحب نمایندگی: آقای مازاریان
 تلفن: 34266731-034

نمایندگی زرند


 نشانی: زرند، خیابان باهنر، روبروی فضای سبز
 نام صاحب نمایندگی: آقای غلامی نعیمی
 تلفن: 33430283-034