نمایندگی ارومیه 2


 نشانی: ارومیه، خیابان بعثت 2، نرسیده به فلکه بازارباشی، پلاک 269
 نام صاحب نمایندگی: آقای ظهرابی
 تلفن: 32226453-044

نمایندگی ارومیه 1


 نشانی: ارومیه، بلوار امام علی، بلوار عدالت، پلاک 48
 نام صاحب نمایندگی: آقای جعفری لک
 تلفن: 33672131-044