نمایندگی سنندج


 نشانی: سنندج- خیابان آبیدر، پایینتر از بانک صنعت و معدن، روبروی کوچه نوروز، پلاک 127
 نام صاحب نمایندگی: آقای کردی
 تلفن: 087-33234873
 موبایل: 09120869893

نمایندگی بانه


 نشانی: بانه، بلوار سردشت، روبروی هتل سامان، خیابان هنرستان
 نام صاحب نمایندگی: خانم نویدی
 تلفن: 34232600-087

نمایندگی سقز


 نشانی: سقز، میدان قدس، خیابان جمهوری، فروشگاه لایکو
 نام صاحب نمایندگی: آقای خوش پیام
 تلفن: 36226482-087