شعبه زنجان


 نشانی: زنجان، چهارراه سعدی، روبه روی کوچه شادمان، جنب بانک سپه
 تلفن: 33332402-024

نمایندگی زنجان


 نشانی: زنجان، چهارراه امیرکبیر، کوی نبئی (نساجی مازندران)، پلاک 44
 نام صاحب نمایندگی: آقای معبودی
 تلفن: 5-33335224-024