شعبه زنجان


 نشانی: زنجان، خیابان سعدی شمالی، پایین تر از کوچه پرستار، پلاک 57
 تلفن: 33546855-024

نمایندگی زنجان


 نشانی: زنجان، چهارراه امیرکبیر، کوی نبئی (نساجی مازندران)، پلاک 44
 نام صاحب نمایندگی: آقای معبودی
 تلفن: 33362320-024