شعبه زنجان


 نشانی: زنجان، خیابان سعدی شمالی، پایین تر از کوچه پرستار، پلاک 57
 تلفن: 33548316-024

نمایندگی زنجان


 نشانی: زنجان، چهارراه امیرکبیر، کوی نبئی (نساجی مازندران)، پلاک 44
 نام صاحب نمایندگی: آقای معبودی
 تلفن: 5-33335224-024