نمایندگی اهواز 1


 نشانی: اهواز، کیانپارس، بین خیابان 17 و 18
 نام صاحب نمایندگی: آقای بسترآهنگ
 تلفن: 33384263-061

نمایندگی بهبهان


 نشانی: بهبهان، میدان لاله، ابتدای خیابان کرم نسب
 نام صاحب نمایندگی: خانم صالحین
 تلفن: 52821112-061