بهترین زمان شستن ملحفه

۳۰ مرداد ۱۴۰۱
ما حدود 49 تا 60 ساعت هفته را در رخت خواب خود می­گذرانیم. این زمان بهترین فرصت برای تولید لکه، بزاق، عرق و روغن و میکروب­های دیگر در ملحفه­ها و تخت خواب ما است. ملحفه­های تمیز به خواب خوب کمک می­کنند و ملحفه­های کثیف می­توانند باعث تشدید آلرژی، پیری پوست، آسم و سایر عوارض بهداشتی شوند.
 بنابراین، چند بار باید ملحفه­ های خود را بشویید؟
اگر شما کسی هستید که هر روز روی تشک خود می­خوابید، متخصصان پیشنهاد می­کنند که باید هفته­ای یک بار ملحفه­های خود را بشویید.
اگر هر روز روی تشک خود نمی­خوابید، ماهی یکبار، شستن ملحفه­ ها از نظر کارشناسان کافی می­باشد.
اگر حیوان خانگی دارید که تخت خوابتان را با او به اشتراک می گذارید، هر 3 الی 4 روز یکبار شستشو توصیه می­شود.
اگر گرفتار آسم یا آلرژی هستید، هرهفته ملحفه خود را بشویید.
کارشناسان توصیه می­کنند که در طول تابستان هر دوهفته ملحفه خود را بشویید واگر در بهار یا تابستان آلرژی فصلی دارید، شستشوی بیشتر ملحفه‌ها ممکن است به تسکین علائم شما کمک کند.