3 نکته مهم هنگام خرید حوله ابعادی

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
1-جنس الیاف را بررسی کنید:  تا حد ممکن سعی کنید حوله 100% پنبه باشد چون لطافت و آبگیری حداکثری دارد، سریع خشک میشود، بو نمیگیرد و حساسیت پوستی ایجاد نمیکند.

2-دوخت حوله را به صورت چشمی بررسی کنید:  دقت کنید که لبه‌ها به خوبی تا شده و با دوخت‌های سرتاسری محکم شده باشند،این کار  از ساییدگی جلوگیری میکند و میتواند به افزایش عمر حوله کمک کند.

3-وزن را درنظر بگیرید:  هرچه وزن حوله بیشتر باشد، حوله متراکم‌تر و جاذب‌تر است و پس از بارها شستشو کیفیتش را همچنان حفظ میکند.