بدن انسان به چه میزان خواب نیاز دارد؟

۱۷ خرداد ۱۴۰۰
میزان خواب مناسب تا حد زیادی به سن شما بستگی دارد. بنیاد ملی خواب آمریکا، میزان خواب روزانه مورد نیاز برای گروه های سنی مختلف را به شرح جدول زیر توصیه می کند:
رده سنی مقدار خواب توصیه شده در روز
تا 3 ماه 14 تا 17 ساعت
4 تا 11 ماه 12 تا 15 ساعت
1 تا 2 سال 11 تا 14 ساعت
3 تا 5 سال 10 تا 13 ساعت
6 تا 13 سال 9 تا 11 ساعت
14 تا 17 سال 8 تا 10 ساعت
18 الی 25 سال 7 تا 9 ساعت
26 تا 64 سال 7 تا 9 ساعت
65 سال به بالا 7 تا 8 ساعت