سرویس ملحفه

تصویر
شناسه
عنوان کالا
امتیاز
مبلغ
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای پارسیس
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای لیمان
سرویس ملحفه کیسه ای راسان
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای اکالیپتوس
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای لوییزا آبی نفتی
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای لوییزا سفید
سرویس ملحفه کیسه ای نیوشیپ
سرویس ملحفه کیسه ای کرم بژ
سرویس ملحفه کیسه ای ایگو کالباسی
سرویس ملحفه کیسه ای رونیسا
سرویس ملحفه کیسه ای زینو کرم
سرویس ملحفه کیسه ای زینو آبی زنگاری
سرویس ملحفه کیسه ای زینو یاسی
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای لودو
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای تیرو
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای پریزم
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای ریرا شیری
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای ریرا طوسی
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای ریرا پیازی
سرویس ملحفه کیسه ای سفید(سفارشی دوزی)
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای گلدن
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای ماهمون آبی
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای ماهمون گلبهی
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای تابان
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای رامیلا
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای مارلیس
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای دورسین
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای آدریناز
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای فلوریش
سرویس ملحفه ساتن کیسه ای یوشیتا
سرویس ملحفه روانداز سفید
سرویس ملحفه روانداز ساتن ماهمون آبی
سرویس ملحفه روانداز ساتن گلدن
سرویس ملحفه روانداز ساتن فلوریش
سرویس ملحفه روانداز ساتن دورسین
سرویس ملحفه روانداز ساتن کیوب طوسی
سرویس ملحفه روانداز اکتبر زرشکی
سرویس ملحفه روانداز دهلی نارنجی
کیسه لحاف با رویه بالش الیویا سبز سدری
کیسه لحاف با رویه بالش برانو
نمایش40از72محصولات

ملافه یا ملحفه چیست؟

ملحفه یا در زبان عامیانه "ملافه" یک پارچه مستطیل شکل است، که روی تخت پهن می‌شود. ملحفه‌های تخت به صورت کش‌دوزی شده، زیپدار یا به صورت ساده هستند؛ امروزه ملحفه‌ها در ست‌هایی که شامل روانداز ساده، رویه تشک کشدار، رویه بالش هستند، موجودند.منو